Documentación AWS Security

Documentación de seguridad (por categoría)

https://docs.aws.amazon.com/es_es/security/

AWS Architecture Center: Security Best Practices

https://aws.amazon.com/architecture/security-identity-compliance/

Pilar de seguridad: AWS Well-Architected Framework

https://docs.aws.amazon.com/es_es/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html